A Babits Mihály Általános Iskola kihelyezett tagintézményének 1-4. összevont osztályban tanulnak gyermekeink 2 tanító és egy napközis nevelő közreműködésével. Családias hangulatban telnek mindennapjaink a tanítás során és azon kívül is. Lehetőségünk van az anyaintézmény összes programjába bekapcsolódni, a teljes szakmai hátteret ők biztosítják számunkra, rendszeresen visszük tanulóinkat kirándulni, hogy minél többet lássanak, tapasztaljanak az őket körülvevő világból.

Nagy gondot fordítunk a tanulók órán kívüli egyéni képességfejlesztésére. Tesszük ezt felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásokon, szakkörökön. Igyekszünk maximálisan segítséget adni minden tanulónak. Ezt a célt jól szolgálja az eredményesen működő napközi otthoni csoport is. A szülő jelzése alapján biztosítanunk is kell az egész napos nevelés lehetőségét.
  

Elérhetőségünk:
Babits Mihály Általános Iskola
Medinai Tagintézménye

 
Cím: 7057 Medina, Rákóczi Ferenc utca 15.
Tel: 74/434-103
Email: medisk@freemail.hu

  
Igazgató: Pappné Kutas Annamária
Fejlesztőpedagógus: Dr. Krutki Gáborné
  
Tagintézmény vezető: Götz Csabáné
Tanító: Lindauerné Ózdi Zsuzsanna
Napközis nevelő: Szokics Elekné